W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Deklaracja dostępności

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Data publikacji strony internetowej: 2024-02-14 12:30:34.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychPliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać jego zawartość.
Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji jest dokumentacja przetragowa.
Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Utrudnienia
Brak oznaczeń w języku Braille’a.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anita Moczulak. Kontakt: anita.moczulak@pansim.edu.pl, tel. 23 672 20 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest Anita Moczulak, anita.moczulak@pansim.edu.pl, tel.23 672 20 50.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępności wejścia do budynków Uczelni i przechodzenia przez drzwi wejściowe uwzględnia możliwość podjazdu na wózku inwalidzkim.
 2. Drzwi wejściowe wymagają mechanicznego otwierania. Po wejściu do budynku jest możliwość uzyskania informacji wizualnej z tablicy informacyjnej oraz od osoby w punkcie informacji na parterze obiektu. Osoby dyżurujące w Informacji sprawują także kontrolę osób wchodzących do Uczelni.
 3. Osoba na wózku może skorzystać z podjazdu dla wózków przy wejściu do budynku.
 4. W budynkach Uczelni poza schodami znajdują się windy umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym do korytarzy na poszczególnych kondygnacjach.
 5. Dostępność do pomieszczeń dydaktycznych z korytarzy, przy których się znajdują te pomieszczenia jest zapewniona bez żadnych ograniczeń. Dostępność do schodów i wind jest możliwa w każdym budynku Uczelni i zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 6. Dotychczas nie zorganizowano możliwości korzystania z informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 7. Przy wszystkich obiektach należących do Uczelni znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają zapewniony dostęp do miejsc parkingowych oznaczonych wizualnie oraz z kopertami w oznaczeniu poziomym.
 8. Na terenie obiektów należących do Uczelni nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie udostępnia następujące aplikacje mobilne: mStudent w wersji dla systemu Android i iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. 

Dodatkowe informacje

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

 1. W Uczelni istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w ciągu kilku dni po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Możliwości ewakuacyjne z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami opracowano w procedurach ewakuacji pracowników i studentów.
 3. W budynku znajduje się informacja o kierunkach i drogach ewakuacyjnych z podświetlaniem niezależnym. Ponadto w sytuacjach zagrożeń uruchamia się dźwiękowy system ostrzegania.
 4. W przypadku osób z niepełnosprawnością w budynkach dostępne są schodowe krzesła ewakuacyjne.
 5. W budynkach Uczelni zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem następujących środków wspierających komunikację:

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności A.

 

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
W przypadku studentów istnieje możliwość wsparcia osoby z niepełnosprawnością przez asystenta osoby niepełnosprawnej.

Odpowiedzialny za treść: Anita Moczulak
Opublikował w BIP: Aneta Aneta
Data opublikowania: 07.03.2024 09:23
Ostatnio zaktualizował: Piotr Piotr
Data ostatniej aktualizacji: 05.04.2024 15:00
Liczba wyświetleń: 78