W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Polityka prywatności

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu.

 Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem Administratora Danych Osobowych: ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, email: rektorat@pansim.edu.pl lub do Inspektora Ochrony Danych email: iod@pansim.edu.pl.

 W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust.1 RODO w następujących celach:

1)   prawidłowego przebiegu studiów;
2)   monitorowanie losów absolwentów; 
3)   prowadzenia spraw pracowniczych oraz studenckich;
4)   kontaktowych;
5)   windykacji należności;
6)   prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
7)   prowadzenia analiz statystycznych;
8)   przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych; 
9)   wypełnienia umów, postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
10)   wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy,
11)   wizerunku osób w celach promocyjnych i informacyjnych uczelni,
12)   zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa (monitoring wizyjny).

 Komu będą przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność uczelni, np. obsługa prawna, ubezpieczeniowa itp. 

 Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania np. prawo pracy, skarbowe, przepisy o rachunkowości, o uczelniach wyższych, lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania zadań przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych 
w Ciechanowie.

 Jak długo będą przetwarzane dane osobowe? 

Okres przetwarzania danych osobowych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych
w Ciechanowie zależy od celu, w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa 
i pozyskanych zgód:

 1. w przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie;
 2. dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany 
  w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. w celu wykazania rozliczalności przechowywane będą dane osobowe przez okres, 
  w którym Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty;
 5. nagranie wizerunku w celach promocyjnych uczelni oraz informacyjnych, udostępnione będzie w kanałach informacyjnych PANS, m.in. na stronie internetowej; może spowodować niemożność jego usunięcia i pozostania w sieci;
 6. nagrania monitoringu wizyjnego przez okres 12 dni.

  Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

  Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

  Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

  Prawo wycofania zgody:
 7. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć;
 8. jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy: 
  a) wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ul. Narutowicza 9; 06-400 Ciechanów, email: rektorat@pansim.edu.pl, lub
  b) wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@pansim.edu.pl.
 9. jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  Prawo do wniesienia skargi 

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Polityka Cookies

  Pliki cookie i inne podobne technologie.

  Informujemy, że w niniejszym serwisie internetowym używa mechanizmu plików cookies. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. 

  Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu, tj. Logonet Sp. z o.o. ul. M. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz. 

  Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
 • przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacja używania stron internetowych; pliki te pozwalają określić w szczególności typ urządzenia Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb, \
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych; umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron. 
  W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

  Postanowienia końcowe 

  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
Odpowiedzialny za treść: Inspektora Ochrony Danych
Data wytworzenia: 14.02.2024
Opublikował w BIP: Piotr Kuskowski
Data opublikowania: 26.03.2024 10:44
Ostatnio zaktualizował: Piotr Kuskowski
Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2024 10:44
Liczba wyświetleń: 88